Sök stipendium senast 15 februari eller 15 september.
Läs mer här.

Länkar 

Riddarhuset

Släktföreningen

Lewenhauptska Släktföreningen bildades 1910 av några familjemedlemmar som önskade bevara, förvalta och förnya familjens traditioner till kommande generationer. Släktrådet består att äga rum 2025. 

Vid släktmötet i augusti 2022 valdes följande medlemmar till släktrådet:

Ordförande - vakant
Kassaförvaltare - Susanne Lewenhaupt, Hm grenen
Carl-Gustaf Lewenhaupt, 1:a grenen
Christian Lewenhaupt, Hm grenen
Gustaf Lewenhaupt, Hm grenen
Johan Lewenhaupt, 3:e grenen
Malin Lewenhaupt, 4:e grenen

Släktrådet har möte 2-4 gånger per år numera oftast via digitala möten. Vi arbetar bland annat med följande:

Ekonomin

Riddarhuset sköter släktens aktieportfölj och ser till att vi, via SEB, tillförs relevant avkastning varje år. Denna avkastning förvaltar Släktrådet på bästa sätt och diskuterar regelbundet hur medlen skall placeras och vad de skall gå till.

Adresslistor

Dessa uppdateras ständigt, men speciellt var tredje år, i samband med Släktmötenas genomförande. Kontakta ordförande Johan Lewenhaupt om du söker en adress till en släkting eller om du bytt adress.

Stipendier

Stipendier kan sökas för studier av släktens medlemmar. Ansökan sker två gånger per år och ska vara släktrådet tillhanda 15 februari eller 15 september. Summa som utdelas beror på antal sökande samt slätföreninegns ekonomi. Se vidare kriterier samt ladda ner ansökningsblankett här.

Bidrag

Bidrag kan också sökas för de av släktens medlemmar som har det extra knapert. Vi rekommenderar också att våra släktingar söker bidrag ur Riddarhusets fonder och även från Svenska Adelsförbundet. Se vidare kriterier samt ladda ner ansökningsblankett här.

Böcker

Släktföreningen har genom åren gett ut ett antal böcker om släkten. Boken om Släkten Lewenhaupt var ett projekt som tog tre år att genomföra men som roddes iland och blev mycket uppskattat. Som en uppföljning på en resa till släktens forna stora egendomar i Pfalz och Alsace gav vi under 2006 ut volym 2 i serien om släkten: Lewenhauptar i Europa. Vi har fortfarande några böcker i lager. Läs mer om våra böcker och hur du beställer här.

Julhälsning

Varje år skickar släktrådet ut en "Julhälsning" till alla släktmedlemmar. Den här traditionen har som syfte att hålla familjen informerad om vad släktrådet har för sig samt vad som komma skall. Varje upplaga innehåller dessutom en eller ett par artiklar om exempelvis någon intressant släktmedlem.

Vi har samlat några av våra tidigare julbrev samt årets upplaga här.

Begravningar

Släktrådet bevakar och uppmärksammar när någon går bort och antingen deltar i begravningen eller också skickas det en blomma.

Födelsedagar

Att komma ihåg våra något äldre släktmedlemmar är en hederssak. Därför försöker vi uppvakta dem på födelsedagarna som är 75, 80, 85 etc.

Släktmöten

Detta är stora arrangemang och påbörjas minst två år i förväg. Man måste i god tid ha en plan för vad man vill göra och var, så att lokaler, rum etc. kan bokas. Oftast kommer ett hundratal medlemmar och mötena brukar vara mycket trevliga. Läs mer om våra släktmöten här.

Resor

Släkten hade stora godsinnehav i Tyskland och Frankrike från slutet av 1500-talet och ända till 1920. Släktrådet arrangerade och genomförde en resa till en del av dessa områden under 2002. Det finns emellertid mycket annat att se både i Sverige och i andra länder där familjen härjat. För närvarande är inga utlandsresor planerade.

Minnesmärken

Släktrådet har bland annat arbetat med de fem kistorna i Riddarholmskyrkans norra gravkor. Projektet att renovera dessa kistor tog två och ett halvt års tid och medförde en kostnad för släktföreningen på ca. 350 000 kronor. För närvarande har vi inga ytterliagre projekt på gång.

Tavlor

Släktföreningen fick på 40-talet testamenterat till sig en porträttsamling som är katalogiserad och utplacerad hos olika familjemedlemmar. Vissa tavlor har deponerats på olika museer, vilket har blivit mycket uppskattat. För frågor om våra porträtt, kontakta ordförande Johan Lewenhaupt.

Porträttarkiv

Ett ständigt pågående arbete, där vi hoppas på lite fler bidrag utifrån släktmedlemmarna. Porträttarkivet är kopplat till ovan nämnda databas och innehåller för närvarande ett par tusen porträtt och bilder.

Lewenhauptiana

Släktföreningen tar hand om böcker, tidskrifter etc. som är intressant för forskningssyfte både för familjens medlemmar men också för utomstående. Här har vi deponerat böcker etc. till Riksarkivet vilka åtagit sig att katalogisera och förvalta detta arv för framtiden.

Släktforskning

Detta är ett stort och spännande arbete som kräver intresse, tid och kunskap. Här har vi en del kompetens i släktrådet. Vi har nu kommit upp till drygt 71000 personakter i vår släktdatabas. För mer information, kontakta släktrådet via kontaktuppgifter överst på sidan.