Välkommen till släkten

Lewenhaupts officiella hemsida

Släkten Lewenhaupt och dess medlemmar har en lång och spännande historia från 1300-talet fram till idag. En del har vi försökt samla här på vår hemsida. Du hittar bland annat vår historia, vapensköld och våra gods och gårdar som varit och i vissa fall fortfarande är i släktens ägo. Vi har även samlat diverse artiklar, information om släktföreningen, stipendier, nyheter och mycket mer. Tanken och målet är att öka kunskapen om släkten både hos Lewenhauptare och andra intresserade samt hålla våra medlemmar uppdaterade på vad som händer i familjen.
Varmt välkommen!

NYHETER

JULHÄLSNING 2023
I årets julhälsning kan du läsa om vår förfader Carl Mauritz Leijonhufvud/Lewenhaupt som hade ett kort men händelserikt liv under 1600-talet.

Läs 2023 års julbrev här.

STIPENDIER

ANSÖKAN
Två gånger om året kan släktens medlemmar söka bidrag för studier. Ansökan ska vara släktrådet tillhanda 15 februari eller 15 september. Mer information och ansökan hittar du här.

ARTIKLAR

Vi har samlat tidigare års julhälsningar samt artiklar skrivna av släktens medlemmar under sidan Artiklar.

Har du en artikel som du vill dela med dig av, är du välkommen att skicka in den till släktårdet! Gå till våra Artiklar här.

BÖCKER

Släktföreningen har gett ut två böcker om släkten och dess historia. Vi har fortfarande några exemplar i lager. Läs om böckerna och hur du beställer här.


Om Lewenhauptska släktföreningen

Lewenhauptska Släktföreningen bildades 1910 av några familjemedlemmar som önskade bevara, förvalta och förnya familjens traditioner till kommande generationer. Släktföreningen drivs av släktrådet som väljs på tre år. Ordförande är Johan Lewenhaupt från huvudmannagrenen. Vill du komma i kontakt med Släktrådet eller läsa mer om vårt arbete, besök sidan Släktföreningen här. 

Bild visar Gustav Vasas andra hustru och vår släkting Margaretha Eriksdotter Leijonhufvud.