Vapensköld

Vapenskölden hänger i riddarhussalen i Riddarhuset. Den är målad på plåt, troligtvis några årtionden in på 1800-talet. På dess baksida kan man skönja svaga spår efter en äldre ursprunglig vapenmålning. Märkt av tidens tand, som denna säkert var, vände man nog helt sonika på plåtbiten och gjorde en kopia av den gamla målningen. 

Man kan ju inte säga annat än att det är en praktfull vapensköld med många detaljer, som emellertid kräver sina förklaringar.

2:an uppe i högra hörnet säger att Lewenhaupt är den grevliga ätten nummer 2. Förklaringen till texten längst ned är att friherre Sten Eriksson Leijonhufvud på sin dödsbädd den 5 oktober 1568, blev lovad grevlig värdighet av sin systerson hertig Johan, sedermera Johan III. 1625 introducerades sedan Stens sonson Johan Casimir Lewenhaupt på det då nyinrättade Riddarhuset som den 2:e greven. Man hade tidigare av praktiska skäl översatt namnet till Lewenhaupt, eftersom tyska var det språk som användes i de europeiska grevskapen. 

För att underlätta vidare förklaringar så numrerar vi nu fälten på vapenskölden från 1 längst upp till vänster och till 12 nere till höger. Mitt på det stora vapnet syns en liten så kallad hjärtsköld med tre gyllene lejonhuvuden på blå botten. Detta är det gamla ättevapnet som användes innan adlandet.

En grevlig vapensköld skulle enligt reglerna vara uppdelad i fyra fält, med en hjärtsköld och det är just vad vi ser mitt på det stora vapnet. Grevskapet som Stens änka fick, hette Raseborg och det är det vapnet vi ser i fält nummer 3,4,9 och 10. Fält nummer 3 och 10 skall vara styckat i guld och silver och visar ett "sinistervänt" lejon, styckat i rött och blått, samt i båda tassarna hållande en blå orm. 4 och 9 har röd botten och visar en upprest sinistervänd leopard av guld. 

Till det ursprungliga grevskapsvapnet fogades så småningom symboler för de grev- och friherrskap som Axel Stensson Leijonhufvuds söner, ursprungligen genom ett minst sagt gott gifte, med Sidonia von Daun zu Falkenstein efter hand kunde överta. Den vänstra tredjedelen av vapnet med fält 1 och 8 symboliserar Falkenstein i Pfalz med ett 6-ekrigt hjul av silver på blå botten. Fält 2 och 7 är ett "Dauner Netz" och symboliserar det grevskap i Eifel varifrån släkten von Daun zu Falkenstein ursprungligen kom. 

Hela den högra tredjedelen med fält 5, 6 och 11, 12 utgör grevskapet eller rättare sagt friherrskapet Hohenfels-Reipoltskirchens vapen. I fält 5 och 12 visas på silverbotten, ett störtat ankare, på ömse sidor åtföljt av två stolpvis i stolpe ställda "biljetter", allt i svart. Ankaret användes bevisligen som hjälmprydnad av Philip II von Hohenfels i slutet av 1200-talet, men härrör troligtvis ursprungligen från Bingen vid floden Rhen. Fält 6 och 11 innehåller ett hjul eller skeppsratt i silver på blå botten. Detta är det så kallade "Bolandischen Rad" tillhörigt herrarna till Bolanden, som så småningom blev herrar till Hohenfels och sedan Reipoltskirchen. På denna sida finns även en hjärtsköld kluven i rött vari ett andreaskors, i vardera vinkeln åtföljt av en spetsruta, allt av guld, symboliserande Forbach i Lorraine. På högra halvan syns på blå botten, två störtade stolpvis i bjälke ställda fiskar (foreller eller laxar?) av silver. Detta är Rixingen eller Rechicourt´s i Lorrain vapen. 

De åtta hjälmarna med sina prydnader symboliserar ännu en gång de olika delarna av grevskapen. Från vänster först en sinistervänd hund (räv?) av silver mellan två blå fanor, belagda med var sitt hjul, såsom i fält 1 och 8. Den andra hjälmprydnaden är ett grönt träd, den tredje är densamma som fält 3 och 10. Den fjärde ett rött (krönt?) lejon, en face, i vardera tassarna hållande en orm såsom i fält 3 och 10. Sedan kommer en uppstigande gyllene leopard och därefter tre gröna strutsplymer, nedan överlagda med en uppgående måne med en kula, båda av silver. Sjunde hjälmprydnaden är en på spets stående sabel och en störtad fisk båda av silver. Den sista är ratten som återfinns i fält 6 och 11. 

Som en kuriositet kan nämnas att den Strassburgska grenen av släkten eller nuvarande huvudmannagrenen tidvis använt ett vapen där andreaskorset i den högra hjärtskölden bytts ut mot två korslagda marskalksstavar och spetsrutorna mot brinnande granater. Kanske skall detta symbolisera grenens anfader Adam Lewenhaupt (1725-1775) som var Marechal de camp (fältmarskalk) i Frankrike.